Zilverenkloot
Oldenzaal , 27 juni 2019
 
 
Wedstrijd ‘Jubileumwedstrijd 100 jaar Zilveren kloot”
 
Aan alle klootschieters en besturen van alle klootschietverenigingen in Twente
Beste sporters,
 
Op zondag 1 september 2019 vindt de “Jubileumwedstrijd 100 jaar Zilveren kloot” plaats. Locatie is zoals gebruikelijk de Haarlerheide te Reutum.
 
Bijgaand de overzichten van de startvolgorde van de teams en spelers voor Noord en Zuid voor deze jubileumwedstrijd. De startvolgorde is vastgesteld op basis van de uitslagen van de selectiewedstrijden op zondag 26 mei en 2 juni. Omdat we graag zoveel mogelijk verenigingen willen laten deelnemen is er zowel bij Noord als bij Zuid 1 combinatieteam gemaakt.
 
Deze jubileumwedstrijd kent, zoals reeds eerder aangegeven, een andere opzet dan voorgaande jaren. Dit jaar strijden 15 teams van 3 personen van Noord en Zuid tegen elkaar over 4 ronden. In afwijking van voorgaande jaren bepaalt de plaats waar de vereniging is gevestigd of je meedoet bij team Noord of team Zuid.
 
De winnaar van de selectiewedstrijd, Luuk Zanderink van Beuningen, mag zich een jaar lang “Kampioen van Twente” noemen. Naast de titel Kampioen van Twente zijn er ook nog 4 geldprijzen te verdienen. De beste vier drietallen van een vereniging, voor zowel Noord als Zuid, komen voor deze aantrekkelijke geldprijzen in aanmerking, mits de spelers van deze teams ook daadwerkelijk aan de wedstrijd deelnemen. Deze prijzen worden na afloop van de wedstrijd uitgereikt.
 
De wedstrijd zelf: De start van de wedstrijd is rond 09.30 uur. Vanwege enkele toespraken en bloemenleggingen worden de spelers maar ook de toeschouwers verzocht om rond 09.00 uur aanwezig te zijn en te melden bij de wedstrijdleiding. Dan kun je het tenue aantrekken en staat ook de koffie met een plak krentenwegge gereed.
 
Het wedstrijdverloop is als volgt  De veuropscheeters van Zuid en Noord, Luuk Zanderink en Rob Scholten, doen beiden het openingsschot. Daarna starten we met team 15 speler 1 (nr. 43), speler 2 (nr. 44) en speler 3 (nr. 45) ; daarna team 14 speler 1 (nr.40), speler 2 (nr. 42) en speler 3 (nr. 42) ; etc. etc. Voor ronde 2, 3 en 4 geldt dezelfde volgorde. Hiermee houden we de beste spelers voor het laatst. Iedere speler schiet dus 4 keer. Dat maakt 4 x (3x15) = 180 schoten voor Noord en Zuid. Dus in totaal 360 schoten. De verwachte tijdsduur van de wedstrijd is circa 6,5 uur, dus zijn we zo rond de klok van 16.00 uur klaar en is de winnaar bekend. Dat houdt in, dat na het eerste schot, het ca. 1,5 uur duurt voordat je het volgende schot mag doen.
 
Indien een speler van een 1e team zich om welke reden dan ook afmeldt voor de wedstrijd ( tijdig per e-mail naar ben.lor@planet.nl) dan wordt deze vervangen door een speler uit een 2e team (indien aan de orde) en anders door de eerste reserve speler, tenzij er een reserve speler is van dezelfde vereniging die lager op de lijst staat. We gaan ervan uit dat iedereen er alles aan zal doen om aan deze jubileumwedstrijd deel te nemen.
 
Er is geen pauze. Tijdens de wedstrijd is er voldoende ruimte en gelegenheid om te drinken en eten en van de klootschietsport te genieten. Ook ontvangen alle spelers munten etc. om eten en drinken te kunnen nuttigen. Wij zullen zorgen voor een lunch, muziek, een tentoonstelling en hopelijk een spannende en unieke wedstrijd naar de geest van hoe deze 100 jaar geleden ook is verschoten.
 
Indien er nog vragen en/of onduidelijkheden zijn stuur mij die dan per e-mail (ben.lor@planet.nl) toe.
 
 
Werkgroep Organisatie
Albert olde Weghuis
Jan Hulskotte
Ben Leferink op Reinink
 


Luuk Zanderink Twents Kampioen!

Afgelopen zondag is Luuk Zanderink Twents Kampioen klootschieten geworden en daarmee is hij ook “veuropscheeter” voor Zuid Twente tijdens de 100e jubileum editie van de strijd om de zilveren kloot. De selectie vond plaats op de Haarlerheide klootschietbaan te Reutum, ruim 100 Twentse klootschieten deden een gooi naar de titel. De wedstrijd werd verschoten over 5 schoten, waarbij de winnaar, Luuk Zanderink met ruim 747 meter, dus per worp ongeveer 150 meter aflegde, een zeer knappe presentatie. Hij hield daarbij, de net als winnaar uit Duitsland terug gekomen (om deel te nemen aan het mini EK klootschieten), Rob Scholten, achter zich. Rob wist zich echter wel als veuropscheeter van Noord Twente te kwalificeren. Hij kwam tot een afstand van 727meter.

De 100 deelnemers startten om 9.00 uur in de ochtend en doordat de startvolgorde ingegeven was op basis van in het verleden behaalde resultaten zou in theorie de laatste startgroep de sterkste moeten zijn, deze groep ging om 12.30 uur van start. En inderdaad deze groep maakte er een waar klootschietspektakelstuk van. De 5 deelnemers uit deze groep lagen allen na drie van de vijf schoten al ver voor op de overige deelnemers en slechts enkele meters uit elkaar. De laatste twee schoten brachten de beslissing waarbij Luuk Zanderink en Rob Scholten afstand namen van de andere 3 uit deze groep (Raymond Borggreve, Robert Meijer en Michel Nijland). Met nog één schot te gaan lagen Rob en Luuk slechts één meter uit elkaar. Luuk was eerst aan de beurt en plaatse zijn schot perfect achter de bult, de kloot schoot weg. Rob moest hierop (ondanks een zeer goede worp) het antwoord schuldig blijven.

De wedstrijd om de zilveren kloot, waarvoor deze Twentse kampioenschappen tevens een selectie waren, vindt plaats op zondag 1 september op de Haarlerheide in Reutum. Vanwege het feit dat het 100 jaar geleden is, dat de eerste keer de wedstrijd om de zilveren kloot is verschoten wordt de 100e editie een speciale. In plaats van dat de beste 25 schutters van Noord en Zuid het tegen elkaar opnemen is er deze editie voor gekozen om 15 ploegen (van 3 personen) uit Noord het op te laten nemen tegen 15 ploegen uit Zuid Twente. 100 jaar geleden kende de wedstrijd eenzelfde opzet. Hiertoe zijn er dus wel 45 schutters aan beide zijden nodig. Gezien de resultaten en de animo voor de selectiewedstrijd belooft het 1 september een speciale happening te worden.

1919 de allereerste wedstrijd om de Zilveren-Kloot


'n Eersten pries, 'n Zilv'ren Kloot Dee krig de boerschop
Dee 't best in Arnhem op den wedstried schöt.
Dee 4 september daor hef e west.
Hoolt Twentenaren toch altied 't Klootscheeten in eere.
Laot vleegen over 't veeld zoo wied
de belle hen en weere.


Zo luid het gedicht van de grote volkskenner van Twente J.J. van Deinse, dat gegrift staat op de Zilveren Kloot van 1919. Deze werd als trofee door de Oudheidkamer Twente te Enschede uitgeloofd voor de wedstrijd in Arnhem tussen klootschieters van Noord en Zuid-Twente, bij gelegenheid de viering van het Vaderlands Historisch Volksfeest.
In de geschiedenis van het klootschieten is er nauwelijks een onderwerp waar zoveel om te doen is geweest en dat zo vaak tot verhitte gesprekken heeft geleid als juist dit.

Een gewestelijk comité waarvan J.J. van Deinse secretaris was, onderhield de contacten met het Algemeen Comité en de vertegenwoordigers van de Twentse boerschoppen.
Zo werd er besloten om op 4 september 1919 een wedstrijd klootschieten te organiseren in het kader van het Historisch Volksfeest.
Op 3 september vertrok vanuit Oldenzaal een speciale trein naar Arnhem met ongeveer 550 Twentse klootscheeters, anwiezers, stokleggers en "supporters".
Menig boerenknul zat toen voor het eerst in de trein, als hij tenminste niet in militaire dienst was geweest.
Zo kwamen ze te Arnhem aan. Door hun geschreeuw en gejoel gaven ze duidelijk te kennen dat ze kwamen voor de grote wedstrijd.. En het werd een geweldige wedstrijd, die aan het geschreeuw van anwiezers en het aanmoedigende publiek nog het luide "geklik-klak" van de klompen toevoegde.
Na 5 uur strijd mocht de "veuropscheeter" G. Mensink van Noord, de Zilveren Kloot in ontvangst nemen van Generaal Kist, onder voorwaarde dat er ieder jaar ergens in Twente een wedstrijd werd gehouden, waarbij de Zilveren Kloot weer ingezet zou worden.

Elk jaar op de eerste zondag in september wordt traditioneel nog steeds de wedstrijd verschoten, met als inzet de Zilveren Kloot. De 25 beste klootschieters van Noord-Twente tegen de beste 25 klootschieters van Zuid-Twente (de man 2 schöt)

Keerls in t veld,het beus oet,
 De baan los,de veuropscheeters
 Achter’n stok, buut’n kloot en
 Smiet’m zo wiet aj kont, want
Dat is klootscheeten!”
Lees ook de historieWe ontvingen een mail van Johan Effing, met daarin een link naar een  pagina van de Koninklijke bibliotheek met een verslag van de Zilveren kloot uit 1927. Interessant is dat hier wordt verwoord dat de winnaar van de Zilveren Kloot hem na 2x achtereen of 3x in totaal mag houden!
Lees maar eens door, leuk stukje speurwerk van Johan.
Klik op klootschieten in Twente voor het digitale origineel


Uit Ootmarsum wordt aan de N.C. Ctr. geschreven:
Zaterdag was het de dag der klootschieters. In de Haarlerheide bij Ootmarsum zou beslist worden, welke partij, Noord of Zuid Twente, den zilveren kloot in zijn bezit zou krijgen.
Zou hij blijven berusten in de Noordelijke gouwe van het aloude Tubantenland of zou hij in triomf over de Kanaalbrug gedragen worden naar het Zuiden, om daar zijn rondegang door de buurtschappen te maken?
De belangstelling was enorm. Nimmer is de Haarlerheide door zoveel voeten betreden. Naar schatting gaven meer dan 2000 menschen van hun belangstelling in dezen worstelkamp blijk. Naast struische jonge kerels, afgeleefde grijsaards, die een halve eeuw geleden de mannen waren, die den kloot "beuren konden".
Tien personen uit elke buurtschap worden tot den strijd uitverkozen. Noord telt de buurtschappen: Reutum, Agelo, Vasse, Fleringen, Mander, Tubbergen, Tilligte, Lattrop en Maria-Parochie. Zuid brengd Rossum, Albergen, Weerselo, Hasselo, Deurningen, Saasveld, Volthe, Noord-Deurningen, Berghuizen en Losser in het veld. Natuurlijk moet er eerst even gekibbeld worden, zonder dit toch schijnt een klootschieterwedstrijd niet bestaanbaar. Noord beweerd dat Noord berghuizen, als hebbende in Arnhem niet meegedaan, moet worden uitgesloten; Zuid zegt, dat Noord en Zuid-Berghuizen één buurtschap zijn, evenals b.v. Groot en Klein-Agelo van de tegenpartij. Zuid krijgt zijn zin.
Alvorens de strijd begint, neemt de heer H. van Koersveld uit Albergen, het woord Hij is de man, die zeer geijverd heeft voor het behoud van onze mooie Twensche klootschieterssport. Hij las de z.g. "krijgsartikelen"voor, waaraan de partijen zich te houden hadden. Er zou één ronde gepeeld worden, d.w.z. elke deelnemer deed slechts één schot. Wie den kloot tweemaal achetereen of driemaal in het geheel gewonnen heeft, is voorgoed eigenaar. Dan zullen de gezamelijke buurtschappen een nieuwen wisselprijs vaststellen.
Het geroep: de weg los, de weg los! was het sein, dat de wedstrijd beginnen zou. Jassen en vesten worden uitgegroeid, de klompen uitgetrokken, de petten neergesmeten.
Na een spannenden wedstrijd werd Noord overwinnaar.
Bron:
Kop:    Klootschieten in Twente.
Krantentitel:  Tilburgsche courant
Datum, editie:   09-06-1927, Dag
Jaargang, nummer:    63, 10274
Uitgever:    N. Luijten
Plaats van Uitgave:    Tilburg
PPN:    833066226
Verschijningsperiode:    1869-1931
Periode gedigitaliseerd:   1869 t/m 1931
Voorloper :    Weekblad van Tilburg
Verspreidingsgebied:    Regionaal/lokaal
Soort artikel:    artikel
Bezit en bezitskenmerk:    KB C1128