Zilverenkloot
Opgave selectiewedstrijd ‘Jubileumwedstrijd 100 jaar Zilveren kloot”

Aan alle klootschieters en besturen van alle klootschietverenigingen in Twente

Beste sporters,

Zondag 2 juni 2019 zijn de selectiewedstrijden voor de “Jubileumwedstrijd 100 jaar Zilveren kloot”. Locatie; Haarlerheide te Reutum.

Deze jubileumwedstrijd vindt plaats op zondag 1 september en kent een andere opzet dan voorgaande jaren. Dit jaar strijden 15 teams van 3 personen van Noord en Zuid tegen elkaar over 4 ronden. In afwijking van voorgaande jaren bepaalt de plaats waar de vereniging is gevestigd of je meedoet bij team Noord of team Zuid. Aanvang van de wedstrijd op 1 september is om 09.30 uur.

Aan deze jubileumwedstrijd willen we graag zoveel mogelijk verenigingen en spelers laten deelnemen. Daarom is er in principe maar ruimte voor 1 team van 3 personen per vereniging. De eerste 15 verenigingen die schutters aanmelden komen in aanmerking voor deelname aan de wedstrijd. Deelname aan de selectiewedstrijd is een voorwaarde. Een vereniging die geen 3 spelers beschikbaar heeft maar slechts 1 of 2 kan toch deelnemen, deze worden dan door de organisatie in ‘combinatie teams’ ingedeeld.

De winnaar van de selectiewedstrijd mag zich een jaar lang “Kampioen van Twente” noemen. Naast de titel Kampioen van Twente zijn er ook nog 4 geldprijzen te verdienen. De beste vier drietallen van een vereniging, voor zowel Noord als Zuid, komen voor deze aantrekkelijke geldprijzen in aanmerking.

In verband met het op te stellen schema van de starttijden van de spelers voor deze selectiewedstrijden verzoeken wij jullie om via uw vereninging het toegstuurde formulier in te vullen en deze tijdig (uiterlijk vrijdag 24 mei 2019) per e-mail terug te sturen naar ben.lor@planet.nl.

Zo snel mogelijk hierna krijgt iedere deelnemer persoonlijk per e-mail wanneer en in welke groep hij dient te schieten. Iedere speler schiet 5 of 6 keer, naargelang de gesteldheid van de baan op de wedstrijddag. De starttijden zullen ook vermeld worden hier op de website: www.dezilverenkloot.nl en op onze Facebook pagina.

We vragen hierbij ook wat extra info die we straks nodig hebben voor de wedstrijd op zondag 1 september.

Indien er nog vragen en/of onduidelijkheden zijn stuur mij die dan per e-mail toe.

Werkgroep Organisatie
Albert olde Weghuis
Jan Hulskotte
Ben Leferink op Reinink


1919 de allereerste wedstrijd om de Zilveren-Kloot


'n Eersten pries, 'n Zilv'ren Kloot Dee krig de boerschop
Dee 't best in Arnhem op den wedstried schöt.
Dee 4 september daor hef e west.
Hoolt Twentenaren toch altied 't Klootscheeten in eere.
Laot vleegen over 't veeld zoo wied
de belle hen en weere.


Zo luid het gedicht van de grote volkskenner van Twente J.J. van Deinse, dat gegrift staat op de Zilveren Kloot van 1919. Deze werd als trofee door de Oudheidkamer Twente te Enschede uitgeloofd voor de wedstrijd in Arnhem tussen klootschieters van Noord en Zuid-Twente, bij gelegenheid de viering van het Vaderlands Historisch Volksfeest.
In de geschiedenis van het klootschieten is er nauwelijks een onderwerp waar zoveel om te doen is geweest en dat zo vaak tot verhitte gesprekken heeft geleid als juist dit.

Een gewestelijk comité waarvan J.J. van Deinse secretaris was, onderhield de contacten met het Algemeen Comité en de vertegenwoordigers van de Twentse boerschoppen.
Zo werd er besloten om op 4 september 1919 een wedstrijd klootschieten te organiseren in het kader van het Historisch Volksfeest.
Op 3 september vertrok vanuit Oldenzaal een speciale trein naar Arnhem met ongeveer 550 Twentse klootscheeters, anwiezers, stokleggers en "supporters".
Menig boerenknul zat toen voor het eerst in de trein, als hij tenminste niet in militaire dienst was geweest.
Zo kwamen ze te Arnhem aan. Door hun geschreeuw en gejoel gaven ze duidelijk te kennen dat ze kwamen voor de grote wedstrijd.. En het werd een geweldige wedstrijd, die aan het geschreeuw van anwiezers en het aanmoedigende publiek nog het luide "geklik-klak" van de klompen toevoegde.
Na 5 uur strijd mocht de "veuropscheeter" G. Mensink van Noord, de Zilveren Kloot in ontvangst nemen van Generaal Kist, onder voorwaarde dat er ieder jaar ergens in Twente een wedstrijd werd gehouden, waarbij de Zilveren Kloot weer ingezet zou worden.

Elk jaar op de eerste zondag in september wordt traditioneel nog steeds de wedstrijd verschoten, met als inzet de Zilveren Kloot. De 25 beste klootschieters van Noord-Twente tegen de beste 25 klootschieters van Zuid-Twente (de man 2 schöt)

Keerls in t veld,het beus oet,
 De baan los,de veuropscheeters
 Achter’n stok, buut’n kloot en
 Smiet’m zo wiet aj kont, want
Dat is klootscheeten!”
Lees ook de historieWe ontvingen een mail van Johan Effing, met daarin een link naar een  pagina van de Koninklijke bibliotheek met een verslag van de Zilveren kloot uit 1927. Interessant is dat hier wordt verwoord dat de winnaar van de Zilveren Kloot hem na 2x achtereen of 3x in totaal mag houden!
Lees maar eens door, leuk stukje speurwerk van Johan.
Klik op klootschieten in Twente voor het digitale origineel


Uit Ootmarsum wordt aan de N.C. Ctr. geschreven:
Zaterdag was het de dag der klootschieters. In de Haarlerheide bij Ootmarsum zou beslist worden, welke partij, Noord of Zuid Twente, den zilveren kloot in zijn bezit zou krijgen.
Zou hij blijven berusten in de Noordelijke gouwe van het aloude Tubantenland of zou hij in triomf over de Kanaalbrug gedragen worden naar het Zuiden, om daar zijn rondegang door de buurtschappen te maken?
De belangstelling was enorm. Nimmer is de Haarlerheide door zoveel voeten betreden. Naar schatting gaven meer dan 2000 menschen van hun belangstelling in dezen worstelkamp blijk. Naast struische jonge kerels, afgeleefde grijsaards, die een halve eeuw geleden de mannen waren, die den kloot "beuren konden".
Tien personen uit elke buurtschap worden tot den strijd uitverkozen. Noord telt de buurtschappen: Reutum, Agelo, Vasse, Fleringen, Mander, Tubbergen, Tilligte, Lattrop en Maria-Parochie. Zuid brengd Rossum, Albergen, Weerselo, Hasselo, Deurningen, Saasveld, Volthe, Noord-Deurningen, Berghuizen en Losser in het veld. Natuurlijk moet er eerst even gekibbeld worden, zonder dit toch schijnt een klootschieterwedstrijd niet bestaanbaar. Noord beweerd dat Noord berghuizen, als hebbende in Arnhem niet meegedaan, moet worden uitgesloten; Zuid zegt, dat Noord en Zuid-Berghuizen één buurtschap zijn, evenals b.v. Groot en Klein-Agelo van de tegenpartij. Zuid krijgt zijn zin.
Alvorens de strijd begint, neemt de heer H. van Koersveld uit Albergen, het woord Hij is de man, die zeer geijverd heeft voor het behoud van onze mooie Twensche klootschieterssport. Hij las de z.g. "krijgsartikelen"voor, waaraan de partijen zich te houden hadden. Er zou één ronde gepeeld worden, d.w.z. elke deelnemer deed slechts één schot. Wie den kloot tweemaal achetereen of driemaal in het geheel gewonnen heeft, is voorgoed eigenaar. Dan zullen de gezamelijke buurtschappen een nieuwen wisselprijs vaststellen.
Het geroep: de weg los, de weg los! was het sein, dat de wedstrijd beginnen zou. Jassen en vesten worden uitgegroeid, de klompen uitgetrokken, de petten neergesmeten.
Na een spannenden wedstrijd werd Noord overwinnaar.
Bron:
Kop:    Klootschieten in Twente.
Krantentitel:  Tilburgsche courant
Datum, editie:   09-06-1927, Dag
Jaargang, nummer:    63, 10274
Uitgever:    N. Luijten
Plaats van Uitgave:    Tilburg
PPN:    833066226
Verschijningsperiode:    1869-1931
Periode gedigitaliseerd:   1869 t/m 1931
Voorloper :    Weekblad van Tilburg
Verspreidingsgebied:    Regionaal/lokaal
Soort artikel:    artikel
Bezit en bezitskenmerk:    KB C1128